Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

EasyFloat B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EasyFloat B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan EasyFloat B.V. verstrekt. EasyFloat B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw ip-adres
WAAROM EasyFloat B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT:

EasyFloat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan EasyFloat B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG EasyFloat B.V. GEGEVENS BEWAART:

EasyFloat B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit zijn de termeinen waar wij ons aan houden:

  • Na 1 jaar - personeels gegevens (bij ontslag personeelslid)
  • Na 3 jaar - leveranciers (na verbreken dienstverband)
  • Na 5 jaar - klant gegevens (offertes)
DELEN MET ANDEREN:

EasyFloat B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vallen ook de leveranciers.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van EasyFloat B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS:

EasyFloat B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EasyFloat B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EasyFloat B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EasyFloat B.V. heeft hier geen invloed op.

EasyFloat B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via EasyFloat B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar EasyFloat B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

EasyFloat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EasyFloat B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EasyFloat B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EasyFloat B.V. op via:info@easyfloat.nl

www.easyfloat.nl is een website van EasyFloat B.V..

EasyFloat B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Zeggeveld 11 a-b, 4705 RP te Roosendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 201 333 99
Telefoon: 06 12887537
E-mailadres:info@easyfloat.nl